Föreningens årsmöte 2023

Välkommen till föreningens årsmöte söndagen den 26 mars kl.10.00 i Centrumhuset, Rödeby.

Anmäl senast den 19 mars för att vi ska kunna beräkna fika.
Anmälan sker till Malin Eggers 0702-720 598 eller Malin Roth 0709-184 124