Barn & ungdom

Forskningen visar tydligt att:

  • Barn behöver röra sig för att utvecklas på ett positivt sätt
  • Det finns tydliga samband mellan fysisk aktivitet och ökad inlärningsförmåga
  • Allsidig och lekfull motorisk träning påverkar hjärnans och nervsystemets utveckling positivt
  • Många skolbarn har bristande rörelseförmåga

Här skapas förutsättningar för ett aktivt liv och fysisk, social och mental utveckling. Inte bara en resurs för samhället, utan också grunden för all form av träning och verksamhet. Och bäddar för ett livslångt intresse.

Barngymnastiken är grunden för Gymnastikförbundets verksamhet. Den ger en grundläggande motorikträning och vänder sig till barn 3-12 år.

Barngymnastik är allsidig, varierande, lekfull och utgår från barnens individuella förutsättningar.

Barn-& ungdomsgymnastiken erbjuder:

Stor & liten (från det år man fyller 3 börjar man på hösten) där man jobbar tillsammans med någon vuxen. 
4-årsgrupp ”Bamsegympa”
5-årsgrupp ”Bamsegympa”,
6-årsgrupp,
7-årsgrupp,
Gympa Kidz Redskap 8-13år,
Show & Dance 6-10år,
Show & Dance 11-17år
Alla Kan Gympa (funktionsnedsatta)
Parkour från den hösten man fyller 8år
Trupp från den hösten man fyller 8år