GDPR

Den 25 maj i år ersatte GDPR den gamla PUL. Som förening måste vi samla in viss information om våra deltagare. Vi måste ha – barnets fullständiga personnummer för att kunna försäkra dem; för- och efternamn för att kunna veta vilka medlemmar vi har; boendeort för att veta hur långtid det tar för vårdnadshavarna att ta sig till hallen om något händer; telefonnummer till vårdnadshavare för att kunna nå om det behövs; e-postadress för att kunna skicka ut information; allergier om vi bjuder på något; övrig om det är något vi bör känna till angående gymnasten som kan påverka träningen.

Den information som samlas in finns inte tillgänglig för alla i föreningen utan endast för de som behöver det och bara de delar som berör dem.

GDPR dokument för Rödebygymnasterna Gymmix

https://www.rf.se/Personuppgifter/