Hur anmäler jag mig till Gymmix?

Till Gymmix golvpass och utepass är det Drop-in.
Välkomna!

Anmälan till Gymmix Vattenträning:
via mail eller sms till:
Maria: maria.karlskrona@gmail.com eller 0708-234700
Weronica: kicki.75@live.com eller 0703-060717

I anmälan till vattenträningen ska följande anges:

  • Namn
  • Mobil
  • Mailadress (om man har det)
  • Vilken grupp man vill anmäla sig till